Po długotrwałych staraniach Zarządu Stowarzyszenia wspieranego przez grupę członków przekonanych o wielkim potencjale tkwiącym w zrujnowanejStarej Świetlicy wiejskiej w Bielanach Wr. pod koniec 2005 osiągnięto sukces – Wójt Gminy Kobierzyce przekazał ten lokal w użytkowanie naszemu Stowarzyszeniu…

 

No i się zaczęło!

Kilkudziesięciu mężczyzn (w towarzystwie swych kobiet – rzecz jasna!) zakasało rękawy i zabrało się do dzieła.
Pierwszym zadaniem było odgruzowanie i oczyszczenie zapuszczonych pomieszczeń klubu, następnie powiększono scenę i odbudowano zniszczoną część podłogi.
Niemalże każdy z nas wniósł także materialny wkład pracy oprócz siły swych rąk i poświęconego czasu – ten przywiózł deski, tamten wstawił okna, kto inny na koniec załatwił krzesła i stoły…

 

I w taki sposób – po kilku miesiącach intensywnej pracy nasz ulubiony Wójt wpadł we własną zasadzkę;
w trakcie tych prac, aby zdopingować członków Stowarzyszenia – w imieniu Gminy złożył obietnicę wymiany pokrycia dachowego i wykonania elewacji budynku.
Nie spodziewał się zapewne iż tak szybko przyjdzie wywiązać się z obietnicy…

 

18 maja 2006 roku dokonaliśmy uroczystej inauguracji działalności naszego Klubu.
Wreszcie we własnej siedzibie – na własnych śmieciach!

Partnerzy: